Impressum

Dane zgodnie z § 5 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG)

Pavana GmbH
Otto-Hahn-Str. 12-16
25813 Husum

Reprezentowana przez

Eva-Maria Nikolai i Lars Levermann

Kontakt

Telefone: +49 4841 8944 227
E-Mail: info(at)pavana-wind.com

Nr id. VAT

Nr identyfikacyjny VAT zgodnie z §27 a niemieckiej ustawy o podatku obrotowym (Umsatzsteuergesetz): DE 311 079 228

Odpowiedzialny za treść zgodnie z § 18 (2) niemiekiej MStV:
Lars Levermann
Otto-Hahn-Straße 12-16
25813 Husum

Haftungsausschluss (Disclaimer)

Wyłączenie odpowiedzialności (Disclaimer)

Odpowiedzialność za treści

Zgodnie z § 7 ust. 1 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG) jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni za własne treści umieszczone na tych stronach według powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Natomiast zgodnie z przepisami §§ 8 do 10 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG) jako usługodawca nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania informacji przekazywanych lub przechowanych przez inne podmioty ani do badania okoliczności wskazujących na działalność niezgodną z prawem. Powyższe nie narusza obowiązku blokowania korzystania z informacji lub ich usuwania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu uzyskania wiedzy o konkretnym naruszeniu prawa. Jeśli dowiemy się o naruszeniu prawa, natychmiast usuniemy te treści.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych podmiotów trzecich, na których zawartość nie mamy wpływu i dlatego nie możemy ponosić za nie odpowiedzialności. Za zawartość stron, do których prowadzą linki, odpowiada zawsze dany dostawca lub administrator tych stron. Strony internetowe, do których prowadzą linki, sprawdzono pod kątem ewentualnego naruszenia prawa w momencie umieszczania linków. W momencie umieszczania linków nie rozpoznano żadnych treści niezgodnych z prawem. Jednak o ile nie istnieją konkretne przesłanki świadczące o naruszeniu prawa, stałe monitorowanie treści stron, do których prowadzą linki, nie znajduje uzasadnienia. Jeśli dowiemy się o naruszeniu prawa, natychmiast usuniemy tego rodzaju linki.

Prawo autorskie

Treści i dzieła zamieszczone na tych stronach, które zostały wytworzone przez administratorów, podlegają przepisom niemieckiego prawa autorskiego. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i każdego rodzaju wykorzystanie wykraczające poza ramy prawa autorskiego wymaga uzyskania pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie niniejszej witryny jest dozwolone wyłącznie w celach prywatnych, niekomercyjnych. Prawa autorskie osób trzecich są przestrzegane w zakresie, w jakim treści na tej stronie nie zostały wytworzone przez administratora. W szczególności treści należące do podmiotów trzecich są jako takie oznaczone. W przypadku zauważenia, że doszło do naruszenia praw autorskich, prosimy o przekazanie nam odpowiedniej informacji. Jeśli dowiemy się o naruszeniu prawa, natychmiast usuniemy tego rodzaju treści.

Koncepcja, nadanie formy & programowanie

HOCHZWEI – büro für visuelle kommunikation gmbh & co. kg
Fördepromenade 16-18 - Sonwik
24944 Flensburg
E-mail: info(at)hoch2.de
Internet: www.hochzwei.de