Planowanie i przeprowadzanie pomiarów wiatru (TR6)

Podstawa nadającej się do obrotu bankowego ekspertyzy produktywności

Firma Pavana planuje, przeprowadza i analizuje pomiary wiatru zgodnie z systemem zarządzania jakością (norma DIN ISO 17025). Nasi Klienci regularnie oceniają dokonane przez nasz zespół pomiary wiatru jako dobre lub bardzo dobre.

Z wykorzystaniem różnych czujników na masztach pomiarowych lub za pomocą tzw. zdalnych urządzeń pomiarowych (Remote Sensing Devices; typu LiDAR i SoDAR) dokonujemy oceny warunków wiatrowych w danej lokalizacji. Ważne jest, aby pomiary w planowanej lokalizacji były reprezentatywne i umożliwiały modelowanie warunków wietrznych dla lokalizacji wszystkich turbin wiatrowych. Jednocześnie istotne jest zachowanie równowagi między odpowiednio dobraną lokalizacją, wykorzystanymi zasobami oraz ich kosztami.

     Pavana rozróżnia zasadniczo dwa rodzaje pomiarów:

  • Oszacowanie warunków meteorologicznych dla danej lokalizacji za pomocą zdalnych urządzeń pomiarowych typu LiDAR- i SoDAR (Remote Sensing Devices) lub masztów pomiarowych. Pomiary urządzeniem LiDAR nie wymagają zezwolenia na budowę, a urządzenie to można zainstalować w krótkim czasie. Pomiary trwają od trzech do sześciu miesięcy.
  • Pomiary długoterminowe są podstawą finansowania oraz sprzedaży farmy wiatrowej. Pomiary dokonywane przez okres od 12 do 24 miesięcy — im dłużej trwają, tym bardziej rzetelne są wyniki. Do pomiarów trwających ok. 12 miesięcy stosuje się często  urządzenia typu LiDAR. Przy dłuższych pomiarach maszty pomiarowe sprawdzają się lepiej — są one efektywniejsze i tańsze.

Nieustannie nadzorujemy prowadzone kampanie pomiarowe, tak aby zoptymalizować ilość danych, które nadają się do analizy, oraz uniknąć ich utraty. Aby to osiągnąć, codziennie dokonujemy wstępnej komputerowej analizy danych, a następnie sprawdzamy je manualnie.