Zarządzanie jakością

Pavana GmbH działa zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi dyrektywami na bardzo wysokim poziomie jakości. Nasze wysokie wymogi jakościowe zostały potwierdzone w ramach akredytacji udzielonej przez DAkkS (Niemiecką Jednostkę Akredytującą).

W następujących obszarach nasz sposób pracy został akredytowany wg normy DIN EN ISO/IEC 17025:2018:

Tutaj znajdą Państwo certyfikat akredytacji.

Posiadamy akredytację na następujące znormalizowane lub równoważne metody badawcze i pracujemy w oparciu o wymienione tutaj wydania:

* FGW TG6, Rev.12, 2023-11 - Determination of Wind Potential and Energy Yields
   FGW TG6, Rev. 11, 2020-09 - Determination of Wind Potential and Energy Yields (Transition period until 01.07.2024)
* IEC 61400-12-1 Ed. 3.0, 2022 - Wind energy generation systems - Part 12-1: Power performance measurements of electricity producing wind turbines
* IEC 61400-12-5 Ed. 1.0, 2022 - Wind energy generation systems - Part 12-5: Power performance - Assessment of obstacles and terrain
* IEC 61400-50 Ed. 1.0, 2022 - Wind energy generation systems - Part 50: Wind measurement - Overview
* IEC 61400-50-1 Ed. 1.0, 2022 - Wind energy generation systems - Part 50-1: Wind measurement - Application of meteorological mast, nacelle and spinner mounted instruments
* IEC 61400-50-2 Ed. 1.0, 2022 - Wind energy generation systems - Part 50-2: Wind measurement - Application of ground-mounted remote sensing technology
**DIN ISO 9613-2, 1990-10 - Akustik - Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien - Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren
***FGW TG 10, Rev. 3, 2023-12 – Determination of Site Quality after Commissioning
    FGW TG 10, Rev. 2, 2021-03 – Determination of Site Quality after Commissioning (Transition period until 01.07.2024)