Deweloperzy projektów

Planujemy kampanie pomiarowe, wynajmujemy oprzyrządowanie pomiarowe (LiDAR, maszty pomiarowe łącznie z czujnikami), towarzyszymy przy pomiarach i oceniamy ich wyniki. Na koniec sporządzamy nadające się do obrotu bankowego ekspertyzy. W ramach zarządzania projektem Pavana przejmuje całą organizację od lokalizacji aż po montaż i instalację pomiaru wiatru na siebie. Sporządzamy dla Państwa następujące istotne dla otrzymania pozwoleń/decyzji ekspertyzy:

  • raporty hałasowe
  • raporty dot. efektu migotania cienia
  • raporty dot. ekstremalnym wartości  wiatru
  • raport o liniach napowietrznych
  • wizualizacje farm wiatrowych