Wynajem przyrządów pomiarowych (maszty pomiarowe i LiDAR)

One mierzą wiatr

Ponad 30 urządzeń LiDAR. Pomiary w ponad 10 krajach na całej Ziemi. Oferujemy Państwu wynajem nowoczesnych urządzeń do pomiaru wiatru.

Tak zwane Remote Sensing Devices (RSD) to urządzenia pomiarowe, które z powierzchni gruntu mogą rejestrowaćwektor wiatru na wielu zadanych wysokościach. Rejestrowane są zarówno poziome, jak i pionowe składowe wiatru. Urządzenia przeprowadzają pomiary od 10-40 metrów względem powierzchni gruntu do ok. 300 metrów powyżej urządzenia. Rejestracja odbywa się poprzez pomiar odbijanych w powietrzu wiązek laserowych (LiDAR) lub fal dźwiękowych (SoDAR). Poprzez określenie  efektu Dopplera można określić wektor wiatru na postawie jego składowych.

Szczegółowa i zgodna z normami dokumentacja wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami zapewnia jakość zbieranych danych, ich  użyteczność, a tym samym ich wartość jako podstawę finansowania projektu. Rejestrujemy je zarówno przy pomocy konwencjonalnych masztów pomiarowych, jak i RSD (LiDAR/SoDAR).

Urządzenia LiDAR najczęściej montowane są w przyczepie i zasilane są dzięki systemowi wykorzystującemu panele słoneczne oraz baterie. . Natomiast w miesiącach zimowych  zasilanie jest wspierane przez system ogniw paliwowych zasilanych metanolem.