Informacje o ochronie danych

Pragniemy poniżej poinformować Państwa o przetwarzaniu danych osobowych w ramach korzystania z naszej strony internetowej.

Administrator

Administratorem niniejszej strony internetowej jest Pavana GmbH, Otto-Hahn-Str. 12–16, 25813 Husum

Więcej informacji na temat naszego przedsiębiorstwa oraz uprawnionych do reprezentowania osób mogą Państwo znaleźć w naszym impressum.

Jakie dane są przetwarzane?

Podstawy prawne przetwarzania danych

Aby możliwe było oferowanie Państwu naszej strony internetowej oraz związanych z tym usług, przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu o poniższe podstawy prawne:

  • zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
  • realizowanie umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
  • na podstawie wyważenia interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
  • wykonanie zobowiązania prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

Przy każdym przetwarzaniu będziemy odnosić się do odpowiedniej terminologii, dzięki czemu będą mogli Państwo rozpoznać, na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe.
Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, mają Państwo prawo w każdej chwili odwołać tę zgodę ze skutkiem na przyszłość.
Jeżeli przetwarzamy dane na podstawie wyważenia interesów, jako osoba zainteresowana mają Państwo prawo, przy uwzględnieniu wytycznych art. 21 RODO, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.

Dane dostępowe

Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, przetwarzane są dane osobowe, aby na Państwa urządzeniu końcowym możliwe było wyświetlenie treści strony internetowej.
Aby umożliwić przedstawienie strony w Państwa przeglądarce, należy przetworzyć adres IP wykorzystywanego przez Państwa urządzenia końcowego. Do tego dochodzą inne informacje za pośrednictwem przeglądarki Państwa urządzenia końcowego.

Na podstawie ochrony danych jesteśmy zobowiązani zagwarantować także poufność i integralność przetwarzanych przy pomocy naszego systemu IT danych osobowych.
W tym celu i w tym interesie na podstawie wyważenia interesów protokołowane są następujące dane:

  • adres IP uruchomionego komputera (przez maksymalnie 7 dni)
  • system operacyjny uruchomionego komputera
  • wersja przeglądarki uruchomionego komputera
  • nazwa pobranego pliku – data i godzina pobrania
  • przekazana ilość danych
  • przekazujący URL

Najpóźniej w ciągu 7 dni adres IP zostanie usunięty ze wszystkich systemów, jakie były wykorzystywane w związku z prowadzeniem niniejszej strony internetowej. Pozostawionych danych nie jesteśmy w stanie przyporządkować do konkretnej osoby.

Ponadto dane są wykorzystywane do ustalania i usuwania błędów na stronach internetowych.

Formularz kontaktowy

Na naszej stronie internetowej oferujemy formularz kontaktowy, za pośrednictwem którego mogą Państwo żądać informacji o naszych produktach lub usługach albo ogólnie nawiązać z nami kontakt. Dane, które muszą Państwo koniecznie podać, aby można było udzielić odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie, znaczyliśmy jako pola obowiązkowe. Podanie danych w pozostałych polach jest dobrowolne.
Potrzebujemy tych danych, aby przetworzyć Państwa zapytanie, poprawnie się do Państwa zwracać oraz udzielić Państwu odpowiedzi. Przetwarzanie danych odbywa się przy konkretnych zapytaniach w celu realizacji lub zawarcia umowy. W przypadku pytań ogólnych przetwarzanie odbywa się na podstawie wyważenia interesów.

Zapytania, które wpływają poprzez formularz kontaktowy naszej strony internetowej, są u nas przetwarzane elektronicznie w celu udzielenia Państwu odpowiedzi. W związku z tym ew. inne osoby lub działy oraz ew. osoby trzecie zapoznają się z treścią przesłanego przez Państwa formularza.

Dane z formularza przekazywane są przez Internet za pomocą łączeń kodowanych.

Pliki cookies

Na naszej stronie internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies to małe informacje tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę na Państwa urządzeniu końcowym. Pliki cookies są niezbędne do umożliwienia określonych funkcji naszej strony internetowej. Stosujemy przy tym także pliki cookies sesji, które bezpośrednio po zakończeniu wizyty na naszej stronie internetowej są automatycznie usuwane z Państwa przeglądarki. W zakresie analityki internetowej wykorzystujemy jednak także tzw. trwałe pliki cookies, które nie są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty na naszej stronie internetowej. Mają Państwo możliwość przy pomocy odpowiednich ustawień wyłączyć stosowanie plików cookies w swojej przeglądarce. Zwracamy jednak uwagę na to, że wówczas korzystanie z naszej strony internetowej jest możliwe tylko ewentualnie w ograniczony sposób. Pliki cookies nie powodują zainstalowania lub uruchomienia na Państwa komputerze jakichkolwiek programów czy innych aplikacji. Pliki cookies są stosowane na podstawie wyważenia interesów. Naszym interesem jest łatwa w obsłudze wizyta na naszej stronie internetowej.

Stosowanie cookiebot

Cookiebot to usługa internetowa, która pomaga nam zgodnie z polityką ochrony danych organizować wykorzystanie plików cookies oraz ich śledzenie w Internecie. Przy wykorzystaniu serwisu internetowego Cybot A/S (Havnegrade 39, 1058 Kopenhaga, Dania) Państwa przeglądarka przekazuje dane osobowe do ww. przedsiębiorstwa. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust.1 lit. f RODO. Uprawnionym interesem jest bezbłędne funkcjonowanie strony internetowej. Dane zostają usunięte wówczas, gdy zostanie spełniony cel ich gromadzenia. Więcej informacji na temat obsługiwania przekazanych danych znajdą Państwo w polityce prywatności cookiebot.com: www.cookiebot.com/de/privacy-policy/ . Dezaktywując realizację kodu skryptu w swojej przeglądarce lub instalując w swojej wyszukiwarce bloker skrytpu (znajdą go Państwo np. na stronie www.noscript.net lub www.ghostery.com), mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie i przetwarzanie swoich danych przez cookiebot.com. W każdej chwili mają Państwo prawo zmienić lub  odwołać swoją zgodę.

Analityka internetowa

Niniejsza witryna wykorzystuje narzędzie analityki internetowej „Google Analytics”. Celem jego stosowania jest „dopasowane do potrzeb kształtowanie“ tej strony internetowej, dokonywane na podstawie wyważenia interesów. Analityka internetowa umożliwia nam ponadto rozpoznawanie i usuwanie błędów strony internetowej, np. wskutek błędnych linków. Google Analytics stosuje tzw. pliki „cookies“. Są to pliki tekstowe gromadzone na Państwa komputerze i umożliwiające analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Oprócz tego wykorzystywane są tzw. „Client-ID“, które służą do tworzenia profili użytkownika pod pseudonimami, wspólnie rejestrujących korzystanie ze strony internetowej przez komputer stacjonarny i mobilne urządzenia końcowe jednego użytkownika.

Stworzone przez pliki cookies informacje na temat korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej są z reguły przenoszone na serwer Google w USA i tam zapisywane. Ponieważ aktywowaliśmy na niniejszej witrynie tzw. anonimizację IP i zawarliśmy z Google odpowiedni kontrakt na wykonanie umowy, Google skróci uprzednio Państwa adres IP w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących sygnatariuszem porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA przenoszony jest pełny adres IP i dopiero tam zostaje skrócony.

Google posiada certyfikat „Privacy Shield“ (domena z listy). Google gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych.

Pobierając pod następującym linkiem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) dostępne wtyczki do przeglądarki i instalując je, mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie w Google stworzonych przez pliki cookies i odnoszących się do korzystania przez Państwa ze strony internetowej danych (w tym Państwa adresu IP) oraz uniemożliwić przetwarzanie tych danych przez Google.

Alternatywnie, klikając w poniższy link, mogą Państwo – w szczególności w przypadku mobilnych urządzeń końcowych – zapobiec zapisywaniu przez Google Analytics. Wówczas stosowany jest plik cookie typu opt-out, zapobiegający zapisywaniu w przyszłości Państwa danych podczas odwiedzenia niniejszej witryny; dezaktywacja Google Analytics

Więcej informacji odnośnie do warunków korzystania z Google Analytics oraz ochrony danych znajdą Państwo na stronie: policies.google.com/privacy

XING i LinkedIn

Korzystamy z XING, serwisu firmy New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, Niemcy, a także z LinkedIn, serwisu firmy LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia, aby komunikować się z Państwem i innymi zainteresowanymi stronami oraz aby informować Państwa o nas, na przykład o naszej działalności biznesowej lub wolnych stanowiskach pracy.

W trakcie tego procesu na komputerach użytkowników mogą być zapisywane przez odpowiednich usługodawców pliki cookie, w których zapisywane są informacje o sposobie korzystania z witryny. Te dane użytkowników są udostępniane nam przez XING/LinkedIn w formie anonimowej, a następnie zestawiane w celu ich analizy. Ponadto przetwarzamy tylko te  dane, które użytkownik przekazuje nam za pośrednictwem XING/LinkedIn.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w kontekście świadczenia usługi XING lub LinkedIn jest Art. 6 (1) lit. f GDPR. W naszym interesie leży informowanie Cię o aktualnych ofertach pracy oraz o bieżących wydarzeniach za pośrednictwem odpowiedniej usługi.

Jeśli udostępniasz dane również za pośrednictwem XING/LinkedIn, podstawą prawną jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 (1 lit. a) GDPR. 6 (1) lit. a GDPR. Jeśli wykorzystujemy informacje przekazane przez Ciebie w celu ustanowienia, realizacji lub przetwarzania stosunku umownego, podstawą prawną jest art. 6 (1) lit. b) GDPR. 6 (1) (b) GDPR, a w przypadku stosunku pracy - art. 6 (1) (b) GDPR. 6 (1) (b) GDPR w związku z § 26 BDSG.

Zbędne dane użytkownika, które zostały nam przekazane za pośrednictwem XING/LinkedIn, zostaną usunięte, gdy cel ich przekazania przestanie mieć zastosowanie. Ponieważ kontaktowanie się z nami za pośrednictwem XING/LinkedIn może mieć różne cele, okres przechowywania danych zależy w dużej mierze od przyczyny kontaktu.

Informacje na temat czasu usunięcia Państwa danych, za który odpowiada XING lub LinkedIn, można znaleźć w polityce prywatności XING/LinkedIn:

XING: Privacy at XING

LinkedIn: Polityka ochrony prywatności LinkedIn

Co do zasady nie przekazujemy danych, które otrzymaliśmy od Państwa za pośrednictwem XING/LinkedIn, osobom trzecim. Jeśli chodzi o przekazywanie danych przez danego usługodawcę, odsyłamy do jego polityki prywatności.

Odwołanie przetwarzania danych na podstawie zgody jest możliwe w każdej chwili. Jeśli chodzi o dochodzenie praw (np. praw osób, których dane dotyczą), chcielibyśmy zaznaczyć, że w idealnym przypadku można ich dochodzić wobec odpowiedniego dostawcy usług. Wynika to z faktu, że odpowiedni usługodawcy mają dostęp do danych użytkowników i mogą bezpośrednio podejmować odpowiednie środki i udzielać informacji. Ponadto można zapobiec przetwarzaniu danych, nie klikając na ikonę XING/LinkedIn na naszej stronie internetowej ani nie odwiedzając naszego kanału za pośrednictwem XING/LinkedIn.

Cele przetwarzania danych osobowych

Wspomniane dane przetwarzamy w celu zapewnienia funkcjonowania naszej strony internetowej oraz spełnienia zobowiązań umownych względem naszych Klientów lub w celu uwzględnienia naszych uzasadnionych interesów.

W przypadku Państwa zapytań spoza aktywnej umowy z Klientami przetwarzamy Państwa dane w celach sprzedażowych i marketingowych. W każdej chwili mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania swoich danych osobowych w celach marketingowych.

Dane opcjonalne

Jeżeli podają nam Państwo dobrowolnie, np. w formularzach, swoje dane i nie są one niezbędne do spełnienia naszych obowiązków umownych, przetwarzamy te dane w uzasadnionym założeniu, że przetwarzanie i wykorzystywanie tych danych leży w Państwa interesie.

Odbiorca / Przekazywanie danych

Podawane nam przez Państwa dane zasadniczo nie są przekazywane osobom trzecim. W szczególności Państwa dane nie są przekazywane osobom trzecim w ich celach marketingowych.

W razie konieczności angażujemy jednak usługodawców do administrowania tej strony internetowej lub do innych naszych produktów bądź usług. Może się tak zdarzyć, że usługodawca zapozna się z danymi osobowymi. Dlatego starannie wybieramy naszych usługodawców – w szczególności pod względem ochrony i bezpieczeństwa danych – oraz podejmujemy wszystkie niezbędne pod względem ochrony danych działania służące dopuszczalnemu przetwarzaniu danych.

Przetwarzanie danych poza Unią Europejską

Na podstawie powyższych informacji mogą Państwo dowiedzieć się, w jakim stopniu dane osobowe są przetwarzane poza Unią Europejską.

Inspektor ochrony danych

W razie pytań lub zażaleń mogą się Państwo zwrócić do naszego inspektora ochrony danych. Nasz zakładowy inspektor ochrony danych dostępny jest pod adresem datenschutz@pavana-wind.com

Państwa prawa jako osoby zainteresowanej

Mają Państwo prawo do zasięgnięcia informacji na temat swoich danych osobowych. Zawsze mogą się Państwo do nas zwrócić z prośbą o informację.

W przypadku pytania o informację, które nie zostało skierowane w formie pisemnej, prosimy o zrozumienie, gdy ew. zażądamy od Państwa dowodów, które potwierdzą, że są Państwo osobą, za którą się podają.

Ponadto mają Państwo prawo do sprostowania lub usunięcia bądź do ograniczenia przetwarzania, o ile gwarantuje to Państwu ustawa.

Wreszcie mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania w ramach ustawowych wytycznych. To samo obowiązuje dla prawa do przenoszenia danych.

Usuwanie danych

Zasadniczo usuwamy dane osobowe wówczas, gdy nie istnieje wymóg dalszego ich zapisywania. Wymóg może istnieć w szczególności wówczas, gdy dane są jeszcze potrzebne do realizacji wynikających z umowy usług, do zweryfikowania i zapewnienia lub odrzucenia roszczeń z tytułu rękojmi i ew. roszczeń z tytułu gwarancji. W przypadku ustawowych obowiązków przechowywania usunięcie bierze się pod uwagę dopiero po upływie danego obowiązku przechowywania.

Prawo wnoszenia zażaleń do organu nadzorczegoMają Państwo prawo wnieść zażalenie do organu nadzorczego ds. ochrony danych odnośnie do przetwarzania przez nas danych osobowych.

 

Stan: 23.05.2018