To my - Pavana

Firma Pavana GmbH, pochodząca z niemieckiej miejscowości Husum, jest ekspertem w dziedzinie wysoko wyspecjalizowanych usług towarzyszących planowaniu Państwa projektu  w zakresie energetyki wiatrowej. Oferujemy następujące usługi:

  • Planowanie i przeprowadzanie pomiarów wiatru
  • Analiza zgromadzonych danych
  • Ekspertyzy
  • Usługi wspierające i szacujące
  • Weryfikacja LiDAR

Nasze usługi są wręcz nieodzowne podczas planowania i realizowania projektu w zakresie energetyki wiatrowej: stanowią one podstawę do uzyskania pozwoleń, są warunkiem podłączenia do sieci oraz zapewniają rentowność , a tym samym zbywalność Państwa projektu farmy wiatrowej , wraz z jej szczególnymi wyzwaniami i możliwościami.

Aby sprostać tym zadaniom konieczne jest posiadanie solidnej fachowej wiedzy, stale aktualizowanych nowoczesnych narzędzi oraz szerokiego zakresu doświadczeń i umiejętności analizy.

Usługi

Zarządzanie jakością

Pavana GmbH działa zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi dyrektywami na bardzo wysokim poziomie jakości. Nasze wymogi jakościowe zostały potwierdzone w ramach akredytacji udzielonej przez DAkkS (Niemiecką Jednostkę Akredytującą).

Nasz sposób pracy został akredytowany wg normy DIN EN ISO/IEC 17025:2018 w następujących obszarach:

  • Określanie potencjału wiatru oraz wydajności energetycznej turbin wiatrowych*
  • Ocena jakości lokalizacji*
  • Przeprowadzanie i analiza pomiarów wiatru przy pomocy anemometrów i urządzeń typu LiDAR, w tym weryfikacja LiDAR*
  • Wykonywanie  obliczeń rzucania cienia przez turbiny wiatrowe
  • Wykonywanie obliczeńemisji hałasu przez turbiny wiatrowe**

Tutaj znajdą Państwo certyfikat akredytacji.

Posiadamy akredytację na następujące znormalizowane lub równoważne metody badawcze i pracujemy w oparciu o wymienione tutaj wydania

* IEC 61400-12-1 Ed. 2.0, 2017 - Systemy generowania energii wiatrowej - Część 12-1: Pomiar mocy turbin wiatrowych wytwarzających energię elektryczną (tutaj tylko załącznik G i L) oraz FGW TR6, Rev. 11, 2020-09 - Określanie potencjału wiatru i uzysku energii
**DIN ISO 9613-2, 1990-10 - Akustyka - Tłumienie rozprzestrzeniania się dźwięku na zewnątrz pomieszczeń - Część 2: Ogólna metoda obliczeniowa

Kontakt

Są Państwo zainteresowani współpracą? Proszę do nas napisać.