To my - Pavana

Firma Pavana GmbH, pochodząca z niemieckiej miejscowości Husum, jest ekspertem w dziedzinie wysoko wyspecjalizowanych usług towarzyszących planowaniu Państwa projektu  w zakresie energetyki wiatrowej. Oferujemy następujące usługi:

  • Planowanie i przeprowadzanie pomiarów wiatru
  • Analiza zgromadzonych danych
  • Ekspertyzy
  • Usługi wspierające i szacujące
  • Weryfikacja LiDAR

Nasze usługi są wręcz nieodzowne podczas planowania i realizowania projektu w zakresie energetyki wiatrowej: stanowią one podstawę do uzyskania pozwoleń, są warunkiem podłączenia do sieci oraz zapewniają rentowność , a tym samym zbywalność Państwa projektu farmy wiatrowej , wraz z jej szczególnymi wyzwaniami i możliwościami.

Aby sprostać tym zadaniom konieczne jest posiadanie solidnej fachowej wiedzy, stale aktualizowanych nowoczesnych narzędzi oraz szerokiego zakresu doświadczeń i umiejętności analizy. Dowiedz się więcej o nas!

Usługi

Zarządzanie jakością

Pavana GmbH działa zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi dyrektywami na bardzo wysokim poziomie jakości. Nasze wymogi jakościowe zostały potwierdzone w ramach akredytacji udzielonej przez DAkkS (Niemiecką Jednostkę Akredytującą).

Nasz sposób pracy został akredytowany wg normy DIN EN ISO/IEC 17025:2018 w następujących obszarach:

Tutaj znajdą Państwo certyfikat akredytacji.

Posiadamy akredytację na następujące znormalizowane lub równoważne metody badawcze i pracujemy w oparciu o wymienione tutaj wydania:

* FGW TR6, Rev. 11, 2020-09 - Bestimmung von Windpotenzial und Energieerträgen
* IEC 61400-12-1 Ed. 3.0, 2022 - Wind energy generation systems - Part 12-1: Power performance measurements of electricity producing wind turbines
* IEC 61400-12-5 Ed. 1.0, 2022 - Wind energy generation systems - Part 12-5: Power performance - Assessment of obstacles and terrain
* IEC 61400-50 Ed. 1.0, 2022 - Wind energy generation systems - Part 50: Wind measurement - Overview
* IEC 61400-50-1 Ed. 1.0, 2022 - Wind energy generation systems - Part 50-1: Wind measurement - Application of meteorological mast, nacelle and spinner mounted instruments
* IEC 61400-50-2 Ed. 1.0, 2022 - Wind energy generation systems - Part 50-2: Wind measurement - Application of ground-mounted remote sensing technology
**DIN ISO 9613-2, 1990-10 - Akustik - Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien - Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren
*** FGW TR 10, Rev. 2, 2021-03 – Bestimmung der Standortgüte nach Inbetriebnahme

Kontakt

Są Państwo zainteresowani współpracą? Proszę do nas napisać.