To my - Pavana

Firma Pavana GmbH, pochodząca z niemieckiej miejscowości Husum, jest ekspertem w dziedzinie wysoko wyspecjalizowanych usług towarzyszących planowaniu Państwa projektu  w zakresie energetyki wiatrowej. Oferujemy następujące usługi:

  • Planowanie i przeprowadzanie pomiarów wiatru
  • Analiza zgromadzonych danych
  • Ekspertyzy
  • Usługi wspierające i szacujące
  • Weryfikacja LiDAR

Nasze usługi są wręcz nieodzowne podczas planowania i realizowania projektu w zakresie energetyki wiatrowej: stanowią one podstawę do uzyskania pozwoleń, są warunkiem podłączenia do sieci oraz zapewniają finansową rentowność , a tym samym zbywalność Państwa projektu farmy wiatrowej ,  wraz z jej szczególnymi wyzwaniami i możliwościami.

Aby sprostać tym zadaniom konieczne jest posiadanie solidnej fachowej wiedzy, stale aktualizowanych nowoczesnych narzędzi oraz szerokiego zakresu doświadczeń i umiejętności analizy.

Usługi

Zarządzanie jakością

Pavana GmbH działa zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi dyrektywami na bardzo wysokim poziomie jakości. Nasze wymogi jakościowe zostały potwierdzone w ramach akredytacji udzielonej przez DAkkS (Niemiecką Jednostkę Akredytującą).

Nasz sposób pracy został akredytowany wg normy DIN EN ISO/IEC 17025:2018 w następujących obszarach:

  • Określanie potencjału wiatru oraz wydajności energetycznej turbin wiatrowych
  • Ocena jakości lokalizacji
  • Przeprowadzanie i analiza pomiarów wiatru przy pomocy anemometrów i urządzeń typu LiDAR, w tym weryfikacja LiDAR
  • Wykonywanie  obliczeń rzucania cienia przez turbiny wiatrowe
  • Wykonywanie obliczeń emisji hałasu przez turbiny wiatrowe

Tutaj znajdą Państwo certyfikat akredytacji.

Kontakt

Są Państwo zainteresowani współpracą? Proszę do nas napisać.