Raportydot. emisji hałasu i efektu migotania cienia

Ochrona mieszkańców ,ochrona projektu

Ochrona mieszkańców przed oddziaływaniem farm wiatrowych ma ogromne znaczenie. Projektanci farm wiatrowych przykładają szczególną wagę do tematu akceptacji społecznej. Organy do spraw ochrony środowiska w ramach wydania odpowiednich pozwoleń sprawdzają przestrzeganie dopuszczalnych wartości w odniesieniu do emisji hałasu przez turbiny i niedogodności spowodowane migotaniem cienia.

  •  W celu dokonania oceny natężenia hałasu generowanego przez farmę wiatrową, obliczane są konkretne wartości imisji w danym miejscu, bazując na specyfikacji technicznej turbin wiatrowych, konkretnym ustawieniu turbin oraz modelu rozprzestrzeniania. Miejsca, które mogą być narażone na oddziaływanie hałasu są oceniane przez eksperta wydającego opinię i konsultowane z odpowiednimi organami. Po dokonaniu obliczeń  będzie wiadomo czy turbina może być optymalnie eksploatowana, czy też konieczne będzie wprowadzenie ograniczeń generowanego hałasu.
  • Następstwem pracy turbin wiatrowych może być w pewnych okolicznościach rzucanie cienia na otoczenie. W interesie wszystkich stron uczestniczących w przedsięwzięciu jest ograniczenie tego efektu. Dlatego na podstawie pozycji słońca, kierunku wiatru, prędkości wiatru i pokrywy chmur należy obliczyć, jak często może dochodzić do tego zjawiska. Gdy tylko określone wartości zostaną przekroczone,  zainstalowane turbiny trzeba będzie wyłączyć lub wyposażyć w specjalne oprogramowanie, które zagwarantuje, że mieszkańcy nie będą narażeni na negatywne skutki.