Walidacji list kodowych statusu WTG (TR10)

Pavana, jako zatwierdzony ekspert jest upoważniona do walidacji list kodowych statusu WTG zgodnie z wytycznymi technicznymi 10 (TR10) FGW (Fördergesellschaft Windenergie und andere Dezentrale Energien e.V.).

Operatorzy farm wiatrowych, które są dotowane przez niemiecką ustawę o odnawialnych źródłach energii (EEG) 2017 lub 2021 i wynagradzane zgodnie z procedurą jednostopniowego referencyjnego uzysku energii, muszą w regularnych odstępach czasu wynoszących 5 lat udowodnić jakość terenu za pomocą ekspertyzy. Obliczenie jakości terenu opiera się na danych operacyjnych, które są oceniane przy użyciu procedury technicznej określonej w TR10.

Z wyprzedzeniem sprawdzamy, czy wymagane dane są kompletne i w prawidłowej formie, tak aby podstawa danych mogła być zoptymalizowana już na etapie zapisu. Tylko w ten sposób możliwa jest prawidłowa, terminowa i płynna ocena jakości terenu.

Aby móc planować długoterminowo, jeszcze przed upływem 5 lat, zalecamy przeprowadzanie corocznych ocen okresowych. W ten sposób można już na wczesnym etapie zidentyfikować trendy, które są niezbędne do podejmowania dalszych decyzji i uzgodnień z interesariuszami.

Jako jedna z pierwszych firm akredytowanych do tej usługi, Pavana jest kompetentnym partnerem u Państwa boku. Chętnie doradzimy Państwu przy planowaniu ekspertyzy i przedstawimy indywidualną ofertę, dostosowaną do Państwa potrzeb.