Site Compliance

Not open to interpretation

Firma Pavana GmbH w ramach procesu  realizacji projektów parków wiatrowych  sprawdza czy planowane turbiny wiatrowe mogą być użyte w danej lokalizacji. W tym celu porównywane są specyficzne  parametry projektowe turbin wiatrowych z przewidywanymi parametrami na docelowym miejscu inwestycji. Pavana w partnerskiej współpracy z wybranymi specjalistami ustala wymagane parametry (według odpowiednich procedur) i przedstawia je Klientowi.

Turbina wiatrowa jako połączenie generatora i wieży musi być  dopasowana do danej lokalizacji. Dla każdej indywidualnej lokalizacji turbiny wiatrowej sprawdzane są warunki środowiskowe,  pod kątem wpływu na obciążenie konstrukcji.