Raporty produktywności (Energy Yield Assessments) (TR6)

Oszacowanie opłacalności Państwa przyszłej farmy wiatrowej

Raporty produktywności (Energy Yield Assessments)

Oszacowanie opłacalności Państwa przyszłej farmy wiatrowej

Nasi eksperci oceniają wpływ czynników zewnętrznych na warunki wietrzne w konkretnej lokalizacji farmy wiatrowej:

  • Podstawę tej oceny stanowią dane z pomiarów wiatru w miejscu farm wiatrowej lub w  jej pobliżu, względnie dane z istniejących , porównywalnych farm wiatrowych. Na podstawie oceny ich reprezentatywności dla konkretnej lokalizacji sprawdzane jest, czy dane te mogą zostać wykorzystane. Reprezentatywność jest zależna od cech ukształtowania terenu, roślinności oraz rozmiarów planowanej farm wiatrowej.
  • Dane wiatrowe reprezentatywne dla konkretnej lokalizacji lub dane operacyjne zostają dostosowane do poziomu reprezentatywnych danych długoterminowych (z zasady z okresu od 10 do 20 lat). Wykorzystując odpowiednie modele uzyskuje się reprezentatywne długoterminowe dane dla lokalizacji planowanych turbin wiatrowych na wysokości ich piast.
  • . W kolejnym kroku, długoterminowe dane wiatrowe w połączeniu ze krzywą mocy planowanych turbin, pozwalają na oszacowanie prognozowanej produkcji energetycznej dla poszczególnych lokalizacji.
  • Po zastosowaniu kolejnego modelu fizycznego mierzone są straty spowodowane wzajemnym zasłanianiem się turbin wiatrowych. Wynik obliczeń odzwierciedla produktywność całego parku wiatrowego. Od niej odlicza się kolejne wartości strat spowodowane warunkami lokalizacyjnymi oraz systemowymi. Są to przykładowo straty straty przesyłowe, straty spowodowane  przestojami w pracyturbiny wiatrowej, infrastruktury i sieci oraz ograniczeniami operacyjnymi powiązanymi z emisją hałasu lub ochroną ptaków i nietoperzy.

Wyniki przedstawione w tych raportach stanowią podstawę do oceny farmy wiatrowej w odniesieniu do  jej produktywności. Są one podstawą do oszacowania opłacalności, jak również do klasyfikacji jakości danej lokalizacji, stanowiącą podstawę stawek otrzymywanych za wyprodukowaną energię elektryczną zgodnie z aktualną niemiecką ustawą o energi odnawialnych (EEG).